Bankomatkort

Bankomatkort. Det finns idag många olika bankkort ute på markanden och de olika korten har olika tjänster och möjligheter. Ett av dessa kort på marknaden är bankomatkort och det är ett kort som de flesta banker tillhanda håller. Detta kort är, om det är ett rent bankomatkort, ett kort som endast kan användas till att plocka ut kontanter ur bankomater. Kortet är direkt kopplat till ett spar eller privatkonto hos den bank som tillhandahåller kortet. Denna form av kort kan också kallas debet kort och det betyder att uttag som du gör med kortet direktdebiteras till det bakomliggande kontot. Vid alla uttag kontrolleras automatiskt huruvida det finns täckning på kontot om så inte skulle vara fallet så kan uttaget inte genomföras.

Till varje bankomatkort finns en tillhörande fyrsiffrig kod som är individuell och fungerar som ett godkännande för uttaget. Koden väljer du som innehavare själv och vid varje uttag kontrolleras att kort och identifieringskoden överensstämmer. Vid varje uttag får också innehavaren av kortet en minneslapp där summan för uttaget finns registrerat samt information om saldot på kontot efter uttag, samt tid och datum för uttaget.

Det kan finnas gränser för hur stora uttag du som kunden får göra med kortet under ett tillfälle eller under en sjudagarsperiod. Hur stor denna engångssumma eller totalsumma under en vecka är beror på vilka begränsningar de enskilda bankerna har koppat till just det bankomatkort du har men det kan ligga mellan 5000-16 000 kronor.

Idag är det ovanligt med enbart rena bankomatkort, utan idag erbjuds du som kund kort som har flera olika sätt att användas. Det kan vara bankkort som du som äger av kan använda både i automater och i affärer. Dessa kort kan användas som betalnings medel eller som ett sätt att få tillgång till kontanter när du själv vill.  Kortet kan vara kopplade till ett bakomliggande konto och helt bygga på kontanta överföringar. Med detta menas att alla dina kontantuttag och inköp direkt debiteras det bakomliggande kontot och du kan aldrig handla för mer än du har p kontot. Du kan också få ett kort där du själv kan väja huruvida du vill att inköpen eller kontantuttagen ska debiteras till kontot direkt eller tas som kredit och betalas i slutet av månaden.

Inom en snar framtid kommer också nya regler att införas gällande bankkort i Sverige. Enligt ett EU-beslut har det bestämts att alla bankkort inom EU ska fungera i alla länder som är del i den Europeiska Unionen. Detta har bland annat gjort att vissa kort som erbjuds här i Sverige kommer att sluta fungera från och med hösten 2008. De kort som kommer att fasas ut är de kort som idag endast fungerar i Sverige.

Priset för ett bankomatkort kan variera beroende på vilken bank du ansöker om kortet hos, men beror också vilka tjänster du vill ha tillgång till men du får räkna med att kortet kostar mellan 150-300 kronor i årsavgift.

Vad som är viktigt att komma ihåg när du har ett bankomatkort där dina uttag och inköp direktdebiteras till ditt konto är att du alltid har kortet under noggrann uppsikt. Bankomatkortet är en värdehandling som ska hanteras på samma sätt som kontanter. Som en säkerhet har varje kort som sagts tidigare en fyrsiffrig kod som måste användas för att kortet ska fungera vid kontantuttag och köp i affärer. Skulle ditt kort bli stulet eller på annat sätt komma bort är det viktigt att din personliga kod som är kopplat till kortet inte förvaras tillsamman med kortet. Detta på grund av att koden och kortet tillsammans kan ge obehöriga personer tillgång till dina pengar på det bakomliggande kontot för egen vinning och du kan bli av med hela summan pengar som finns på kontot. Det är därför viktigt att du förvara kort och kod på skilda platser, samt alltid har god kontroll på vad som händer på ditt konto så att du kan spärra ditt kort om du märker något som inte är som det ska vad gäller uttag och inköp på ditt bankomatkort.